Szkolenia
1.
Czas wizyty - zwi±zku z integracj± z platform± eZdrowie wymagane jest, aby sprawozdać dokładny czas wizity pacjenta.
 
 
2.
Zatwierdzanie ubezpieczenia pacjenta - w celu dokładnej weryfikacji ubezpieczenia pacjenta wymagane jest by przed wizyt± zostało one potwierdzone przez personel placówki
3.
Tworzenie szablonów eZgód - w celu wydania pacjentowi eZgody należy stworzyć jej szablon
4.
Zapisywanie EDM - zwi±zku z integracj± z platform± eZdrowie wymagane jest, aby każda dokumentacja medyczna była sprawozdawana do platformy
5.
Odczytywanie EDM - zwi±zku z integracj± z platform± eZdrowie możliwe jest odczytywanie EDM z innych podmiotów medycznych.